Hvad er psykoterapi?

Psykoterapi er en samtale mellem en psykoterapeut/psykolog og en klient, som tager udgangspunkt i psykologiske teorier og metoder. Via forskellige samtaleteknikker, teorier og metoder, får du mulighed for at tale om dine tanker, følelser og reaktioner. Du får en forståelse for, hvorfor du føler, tænker og reagerer, som du gør i forhold til dig selv og andre. Dette medfører, at du på sigt kommer i bedre kontakt og balance med dine følelser, tanker og reaktionsmønstre.

Terapiforløbet kan være af længere eller kortere varighed alt afhængigt af, hvad du har brug for. Nogle kommer i terapi med et tyngende smertefuldt problem, andre kommer i terapi for at blive klogere på sig selv og har selvudvikling som formål.

Problemstillinger i terapi

Mine klienter kommer i terapi med mange forskellige problematikker, og det er meget forskelligt, hvor meget problemet fylder hos den enkelte. Jeg vurderer ikke størrelsen af problematikken. Det, som er vigtigt for mig, er, at du søger hjælp, og at du ønsker at arbejde med din problemstilling, og det vil jeg gerne hjælpe dig med.
 
Der kan være mange problemstillinger at tage fat på. Her er nogle eksempler:
 • Lavt selvværd – ikke at føle sig god nok
 • For høje præstationskrav til sig selv og andre
 • Overvældes af følelser
 • Svært ved at mærke sig selv
 • Meget selvkritisk
 • Opvækst i dysfunktionelle familier fx med misbrug
 • Ikke at leve det liv, man ønsker
 • Problemer i nære relationer
 • Livskriser
 • Ensomhed/tristhed
 • Dødsfald
 • Sygdom
 • Skilsmisse
 • Angst
 • Stress
 • Depression
 • Spiseforstyrrelser
 • Traumatiske oplevelser

Hvordan arbejder jeg som terapeut?​

Jeg en uddannet fra EFT-instituttet og har siden 2017 praktiseret som selvstændig psykoterapeut, hvor jeg har haft unge og voksne i terapi. Jeg arbejder ud fra den Emotions-fokuserede tilgang, hvor klientens følelser er det centrale udgangspunkt i terapien. Jeg elsker at kunne være med til at gøre en forskel, se den enkelte udvikle sig og komme tættere på det liv, som den enkelte drømmer om. 

I starten af terapien er det vigtigste, at vi får en tryg og tillidsfuld relation til hinanden, da det er en forudsætning for en vellykket terapi. Derfor er mit mål at skabe en ikke dømmende og empatisk ramme, hvor der er tid til, at du roligt kan udtrykke dig og lære dig selv bedre at kende. Når du føler dig tryg, opfordrer jeg dig til at udforske dine følelser; mærke dem, føle dem og beskrive dem, og vi arbejder med, at du lærer at håndtere og regulere dem.

Jeg går respektfuldt med ind i dine oplevelser og tager fat i de problemstillinger og følelser, som er mest relevante for dig i øjeblikket. Det kan være, at du opdager nye følelser eller sider af dig selv, som du ikke før var bevidst om. I disse tilfælde arbejder vi sammen om at forstå, transformere og regulere dine følelser. Måden hvorpå vi arbejder, er selvfølgelig altid afstemt med dig, så du føler dig tryg og godt tilpas.

Jeg er optaget af at forstå dig og understøtte din udviklingsproces. Derfor har jeg også fokus på dine ressourcer og potentialer. Det er vigtig at fremhæve, at du selv er ekspert i dit liv. Du ved bedst selv, hvad du føler og tænker. Jeg er her blot for at hjælpe og støtte dig i den retning, du gerne vil tage i livet.

Med mig som terapeut lærer du dig selv bedre at kende. Du får på sigt en bedre kontakt med dig selv, dine tanker, følelser og kropslige reaktioner, hvilket resulterer i, at du kommer til at hvile mere i dig selv. Med tiden vil du kunne navigere mere oprigtigt og sundt i forhold til at være tro mod dig selv og dit følelsesliv. Dermed vil du efterhånden kunne leve mere i tråd med det liv, du ønsker.

Emotions-fokuseret terapi

Leslie Greenberg er grundlæggeren af Emotions-fokuseret terapi (EFT), som er en evidensbaseret metodisk tilgang til at få klienter i bedre kontakt med deres følelser. I EFT er klientens følelser helt centrale, da de hjælper mennesket til at navigere i livet. Følelserne fortæller os, når der er noget, som er vigtigt for os. De informerer os om vores behov, og de hjælper os med at tage stilling og handling.

Nogle mennesker lærer dog uhensigtsmæssige måder at håndtere deres følelser på. Fx at undertrykke dem, blive overvældet af dem eller bytte følelser ud med andre, som er mere acceptable. Disse mestringsstrategier er i første omgang skabt for at passe på os selv, men de hæmmer ofte den enkelte i at leve livet fuldt ud. I disse tilfælde kan EFT hjælpe klienten til at få en sundere og mere konstruktiv tilgang til sit følelsesliv. Terapeuten arbejder ud fra den grundlæggende forståelse; “At man ikke kan forlade en følelse, før man har følt og rummet den.” Sagt med andre ord, må klienten vedkende sig sine følelser, mærke dem, udtrykke dem, lære at regulere dem, og dermed lære at leve med dem. Klienten lærer gennem EFT at håndtere sine følelser mere sundt og konstruktivt, hvilket resulterer i, at de svære følelser synes mindre.

I EFT har terapeuten en særlig måde at forholde sig til sin klient på. Terapeuten er forstående og empatisk, accepterende og værdsættende samt tilstedeværende og oprigtig i sin kontakt til klienten. Disse faktorer er vigtige for at skabe en tryg og tillidsfuld relation mellem klient og terapeut, da en tryg og tillidsfuld relation er en forudsætning for en vellykket terapi.

Kontakt mig hellere en gang for meget
end en gang for lidt.

Jeg glæder mig til at tale med dig.